CONCURS ECOAULES

Si esteis pensant en participar o si us han comentat cosa sobre el concurs però no sabeu molt bé de què tracta, aquí teniu les bases del concurs ECOAULES.

Qui pot participar?

Per a participar en aquest concurs tan sols necessites:
 1. Ser estudiant del centre, l'IES Joan Ramis i Ramis
 2. Formar part d'un grup o  nivell del centre
 3. Tenir moltes ganes de participar

Què s'ha de fer per participar?

Primer de tot haureu de lliurar la inscripció de participació al concurs que ha arribat a la vostra tutora o el vostre tutor.

S'ha de participar amb tota la classe, no es pot fer a nivell individual. Recorda que es tracta de fer pinya amb els de la classe i que treballant junts s'aconsegueix molt més que fent feina un tot sol.

Quin és el període d'inscripció?

El període d'inscripció serà entre el 21 i el 25 d'octubre de 2019

En cas de dubte o situació especial, posau-vos en contacte amb la Comissió de Medi Ambient i Salut (cmas@iesjoanramis.org).

Quines categories hi ha?

S'han establer dues categories de participació:
 • Categoria I: 1r, 2n i 3r d'ESO i Aula UECCO
 • Categoria II: 4t, FPB, Batxillerat i Cicles Formatius

Quan comença el concurs i fins quan?

El concurs començarà el proper 4 de novembre de 2019 i finalitzarà a principis del mes de juny de 2020.

En què consisteix el concurs?

El concurs consisteix en col·laborar per a millorar la neteja, el reciclatge i l'entorn de la nostra classe i el nostre centre. Per això, heu de mantenir neta la vostra classe, i, evidentment, de tots els espais del centre que compartim. 

Utilitzar correctament les paperes de reciclatge

Buidar setmanalment els contenidors groc, blau i la capsa de reciclatge de bolígrafs als contenidors de reciclatge del pati. Podeu organitzar parelles de reciclatge durant les tutories.

Ambientar o decorar la vostra aula promocionant uns bons hàbits i essent sostenibles amb els recursos del centre i els vostres.

Tenir cura del material tant el del centre com el vostre.

Mantenir net patis i espais comuns.

Participar activament en les propostes i activitats que us oferirem.

Proposar iniciatives a altres classes, que volgueu dur a terme o al centre.

Com aconseguir punts?

Per aconseguir punts... teniu diferents maneres.

El mínim que podeu fer és mantenir la classe neta i realitzar un correcte reciclatge. Aquests serien el que anomenem ítems bàsics. Puntuen de la manera següent:
 • si compliu totalment amb l'ítem obteniu 2 punts per cadascun dels ítems puntuats. 
 • Si s'aconsegueix parcialment només s'obté 1 punt per ítem.
 • I, evidentment, cap punt si no es compleix.
Els reptes permeten obtenir més puntuació, són el més emocionant. Aquests puntuaran:
 • S'obtindran 50 punts  si s'aconsegueix que tota la classe compleixi amb el repte o si el repte s'assoleix completament.
 •  S'obtindran 35 punts  si s'aconsegueix parcialment, és a dir, hi ha dues-tres persones que no han assolit el repte.
 • S'obtindran 25 punts si s'aconsegueix que la meitat de la classe assoleixi el repte. 
 • S'obtindran 100 punts si s'aconsegueix el repte (per tota la classe) en UNA SETMANA.

Ambientació i decoració d'aules. Se us recompensarà amb una puntuació extra de 10 punts a totes aquelles classes que decorin la classe o l'ambientin per tal de potenciar el reciclatge. També totes aquelles iniciatives que ens faceu arribar. 

Penalitzacions

Es penalitzaran tots els grups que incompleixin les bases o bé deixin de complir amb els reptes proposats.

Comissió de valoració

La comissió de valoració estarà formada pels alumnes de CTMA de 2n de batxiller i els membres de la Comissió de Medi Ambient i Salut.

Premi

Com tot concurs al final hi haurà un premi. Te'l voldràs perdre? No et podem dir encara què serà però estarà subvencionat per la Comissió de Medi Ambient i el centre.

Què més?

La comissió de valoració es reserva el dret de fer canvis en les bases del concurs i se us faran arribar els canvis per tal que n'esteu assebentats.

Per més informació podeu contactar amb cmas@iesjoanramis.org

Comentaris

Entrades populars