EFECTES DEL CONSUMISME SOBRE EL PLANETA

 Igual que el consumisme té causes, també té efectes o conseqüències tant en la societat com la política i el medi ambient. Tot i que hi ha conseqüències positives, per desgràcia, les negatives li fan ombra. Per això, en els últims anys s'ha fet necessari estudiar com consumim i quins efectes té aquest fet en el medi ambient i la societat.


Primerament té efectes positius com la felicitat personal que ens es genera, ja que, l'ésser humà en general, sempre vol més del que té. També hem d'afegir que el consum aporta més comoditat a la vida quotidiana mitjançant les millores de qualitat dels objectes adquirits. A més això afavoreix la innovació, el progrés i l'economia mundial. S'ha normalitzat tant el consumisme que es considera com una necessitat per l'ésser humà actual.


Per altra banda, trobem efectes negatius. Per molt que aporti a l'economia, redueix els recursos i això suposa un gran perill per a la població. Cal dir, que és nociu per a l'equilibri ecològic. Actualment existeixen molts problemes relacionats amb l'excessiu consum de recursos naturals ja que, els processos de producció en la seva gran majoria generen contaminació. El desequilibri comercial entre regions és una altra problema, ja que la preferència de productes innecessaris o fàcilment substituïbles d'una població, són produïts en una altra regió. Això, ajuda a desequilibrar la balança comercial entre les regions. Seguidament, a causa de la mala distribució de la riquesa, els consumidors són en general d'un nivell socioeconòmic inferior que els propietaris de les companyies. Quan practiquem el consumisme augmentem les nostres despeses de forma innecessària comprant coses que podem evitar o reduir. El fet que la publicitat prometi miracles, productes de vida útil baixa o productes substituts d'altres naturals, provoca una acumulació d'elements innecessaris i un excessiu ús de plàstic.


Amb ele-comerce, blackfriday, cibermonday..., la majoria dels productes acaben rebutjats en abocadors o cremats per a la valorització energètica. Els nivells d'escombraries s'han duplicat en els últims trenta anys i la seva gestió constitueix un problema en si.


Finalment, aquest model de consum és insostenible a llarg termini. La solució passa perquè estats, empreses i ciutadans transformem l'economia. Els estats han d'incentivar la producció responsable i legislar perquè les empreses produeixin de manera respectuosa i acceptin les externalitats dels seus processos. Els consumidors hem d'exigir productes responsables i prendre decisions de compres informades i les empreses han de dissenyar productes de manera responsable i canviar el model lineal de producció cap a un circular en el qual es reparin, reutilitzin i aprofitin els productes obsolets.


Jordi, Jaume M., Jaume B.
CTMA 2n BATXILLERAT

Comentaris

Entrades populars