ECOEMBES

Ecoembes és l'organització sense ànim de lucre que cuida del medi ambient a través del reciclatge i l'ecodisseny dels envasos a Espanya. Fan possible que els envasos de plàstic, llaunes i brics (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) puguin tenir una segona vida. La seva Missió és proporcionar a la societat una resposta col·lectiva dels agents econòmics davant els temes mediambientals relacionats amb el consum de productes envasats domèstics, aconseguint el compliment dels objectius marcats per la Llei, a la major eficiència en l'ús dels recursos de la Companyia. Així mateix, creen valor social i ambiental en la seva societat, promovent l'educació ambiental, la innovació, l'eficiència i la generació d'ocupació i teixit industrial. 

Moltes associacions mediambientals posen en dubte les activitats que realitza ecoembes però el que no poden negar és que maximitzen el rendiment dels recursos per a combinar els objectius ambientals de la companyia amb la raonabilitat econòmica de la nostra gestió. Com a empleats entenen l'eficiència com a senzillesa en l'ús dels recursos de la companyia, tractant de treure el màxim partit dels mateixos en el desenvolupament diari de les seves activitats. També tots els professionals d'Ecoembes assumeixen un paper actiu en la companyia, identificant àrees de millora i proposant noves idees i projectes per a proporcionar millor servei. Finalment, com a empresa prenen la iniciativa per a identificar i promoure la implantació de bones pràctiques en totes les nostres activitats.

Per altra banda, han destapat aquesta empresa i moltes mentides han sortit a la llum. Greenpeace ha realitzat una recerca en terreny per a denunciar algunes greus fallades del sistema de Ecoembes o, cosa que és el mateix, respondre a la pregunta de on acaben de veritat els envasos? La resposta és que, la majoria, en abocadors i incineradores, exportats, cremats o, directament, abandonats en el medi ambient. És evident que el sistema de gestió d'Ecoembes no funciona, per la qual cosa Greeenpeace demanda, entre altres coses que Ecoembes destini la taxa obtinguda pel punt verd a pagar els costos de gestió íntegrament i deixi de fomentar les falses solucions. Els diners recaptats pel punt verd ha de ser gestionat per les administracions locals que són les que recullen i transporten els envasos i no per Ecoembes. Al Govern i les CCAA perquè estableixin una legislació que fomenti la reutilització i un sistema de gestió de residus integral. Als Ajuntaments: perquè fomentin mesures per a la reducció del plàstic d'un sol ús. I finalment als consumidors/es perquè redueixen en la mesura del possible el seu consum de plàstic d'un sol ús i que continuïn separant residus fins que tinguem un sistema eficaç de gestió.

S'han cercat diferents solucions per solucionar aquestes mentides. La primera seria impulsar una legislació que obligui a recollir almenys el 90% de les deixalles plàstiques per separat, i reconèixer que els Sistemes de Dipòsit obligatoris són l'única forma comprovada i eficaç d'aconseguir alts nivells de reutilització i reciclatge d'envasos de begudes. A més, proposen introduir objectius de reutilització i altres mecanismes que fomentin l'ús infinit dels recursos. Finalment, aplicar objectius de contingut mínim de material reciclat, ja que això crea un mercat per al reciclatge de plàstics eficaç.

En definitiva l’empresa Ecoembes no és del tot sincera respecte el que fa. Només és una façana perquè les grans marques netegin la seva imatge i així obtenir més audiència i consumidors. Per això hi ha empreses com Greenpeace que destapen aquestes mentides i per solucionar-ho impulsen una llei que obligui a recollir les deixalles de plàstic introduïn objectius que impulsin a reutilitzar. 

Lucía, Gina i Júlia
CTMA 2n BATXILLERAT

Comentaris

Publicacions populars