NOU CONCURS: RACONS SECRETS DE MENORCA

 RINCONS SECRETS DE MENORCA

Aquí va un altre repte del concurs ECOAULES: "Rincons secrets de Menorca".


Sabíeu que tan sols es protegeix el que s'estima i només s'estima el que es coneix. Doncs bé, amb aquest repte setmanal posarem a prova els vostres coneixements sobre el paisatge natural de Menorca. Coneixeu bé l'illa de Menorca? Anem a comprovar-ho.


El repte consisteix en identificar el nom concret del lloc al qual pertany cadascuna de les fotografies que us anirem enviant. Enviarem una fotografia cada setmana. Cada resposta correcte suma cinc punts a la vostre puntuació total del concurs ECOAULES.


IMPORTANT! Alhora d’escriure la resposta s’ha d’evitar cometre faltes d’ortografia, i s’ha d’escriure el nom complet del lloc corresponent en MAJÚSCULES (exemples: SON BOU, CALA BARRIL, PLATJA GRAN, FAR DE PUNTA NATI, S’ILLA DE L’AIRE, etc). De lo contrari el sistema d’autocorrecció del qüestionari no us donarà la resposta com a correcte.


A continuació teniu detallat el procediment setmanal que heu de seguir per resoldre cada repte: 

  • Cada dilluns tot l’alumnat d’ESO, rebrà un correu electrònic de l’equip ECOAULES, amb la fotografia de la setmana. Per altre banda, el mateix dilluns el delegat/da de cada grup o subgrup, també rebrà un altre correu electrònic, amb l’enllaç a un qüestionari de Google.

  • Tindreu tota la setmana per investigar (pensar, buscar a internet, demanar a un familiar o conegut, etc.) i consensuar la resposta entre tots els companys/es de classe.

  • Quan estigueu segurs de la resposta, el delegat/da haurà d’entrar al qüestionari de Google, identificar el seu grup i subgrup classe, escriure el nom del lloc concret que correspongui a la fotografia d’aquella setmana (en MAJÚSCULES) i donar-li al botó enviar del qüestionari. ATENCIÓ! El qüestionari tan sols accepta una única resposta, i un cop enviada la resposta no es pot modificar. Per tant, el delegat/da ha d’anar molt en compte de no enviar una resposta en blanc o que encara no hagi estat consensuada amb la resta de la classe.

  • El termini límit per contestar setmanalment al qüestionari serà cada divendres a les 14:00 h.


Molta sort i descobrir Menorca,


Comentaris

Entrades populars