DIA MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ

Cada 16 d'octubre es celebra el Dia Mundial de l'Alimentació amb la finalitat de disminuir la fam mundial. Des d'una perspectiva mediambiental, podem assegurar que l'alimentació i el medi ambient estan estretament associats. Cal tenir en compte que la producció dels aliments que consumim provoquen un fort impacte en la Terra, ja que esgotam els recursos naturals i generen contaminació.

Tots els aliments necessiten aigua i energia, independentment si són transformats o no, sobretot aquells d’origen animal, observant una considerable disminució de gasos d’efecte hivernacle. Per tant, el canvi climàtic ens està afectant considerablement. Aquest, no només perjudica la qualitat de vida de diverses espècies, també posa en risc la disponibilitat de certs aliments, el que suposa un perill per a la nostra salut.

Per una banda, l'agricultura, si bé està molt estesa en el planeta, varia molt en el seu nivell tecnològic i amb això també varia la quantitat i qualitat dels productes obtinguts durant la recol·lecció. No obstant això, existeix controvèrsia entre el foment dels medis de cultiu tradicionals i la tecnificació de l'agricultura. Es considera que els ecosistemes estan sotmesos a tensions mediambientals, econòmiques i polítiques i que els éssers humans estan sota la influència d'esdeveniments i interessos, que desemboquen en la realització d'alguns processos que no són capaços de ser controlats íntegrament avui dia. Entre aquests processos, es troba la manipulació agrícola. Els problemes més coneguts per aquest procés són els riscos químics, que sol ser més habitual en l'agricultura industrial, biològics i físics, tenint presència en l'agricultura tradicional.

Per altre banda, la ramaderia, encara que hi treballen milers de petits ramaders cuidant els seus animals, en els darrers anys ha crescut exponencialment la cria industrial, que ens pot deixar una conseqüència enorme pel medi, com de l'ús excessiu d'antibiòtics en els animals i l'aparició de zoonosi, l'elevat consum d'aigua, la desforestació i la contaminació del sòl, entre altres, són només alguns dels nombrosos efectes de la ramaderia en el medi ambient i, com a conseqüència, en els éssers humans i la resta d'éssers.

L'agricultura i la ramaderia intensives provoquen la degradació dels sòls, l'ús massiu de tòxics, l'acaparament de terres i desplaçament de comunitats, la producció de gasos d'efecte hivernacle, la contaminació de l'aire i l'aigua i la destrucció de la vida silvestre. A més, facilita la propagació de virus animals a humans, com la Covid-19, afectant així la salut humana. Per això és tan important acudir al nostre mercat local.

La contaminació ambiental suposa un risc per a l'estat dels aliments. Les substàncies tòxiques presents en l'aire i l'aigua que en contacte amb els aliments, es van acumulant en el nostre organisme, podent arribar a produir intoleràncies alimentàries i malalties. Lògicament, a l'estar en l'ambient és difícil aconseguir un control total perquè aquests compostos no arribin a assolir els aliments que després mengem. Però si és cert, que podem optar per una alimentació més natural comprant en mercats de proximitat que ens assegurin la seva qualitat. Per tant, una alimentació rica en vegetals i antioxidants pot ser un gran pas per contrarestar els efectes de la contaminació.

En definitiva, cuidar el que consumim, ajudant així a disminuir la contaminació que generem dia rere dia, establint a més noves lleis de protecció del mitjà i els ecosistemes, provocarà la regulació de l'ús de productes químics nocius per al nostre organisme i per a la resta d'éssers amb els quals convivim. Per tant, acabar amb la producció alimentària intensiva que provoca pol·lució està a l'abast de les nostres mans, sempre que col·laborem entre tots i actuem immediatament donant-li la importància que aquest problema té, com feim amb altres circumstàncies de menor repercussió.

Azahara García, Sofía Aguilar i Javi Navarrete 

2n batxillerat

Comentaris

Entrades populars