ECOAULES: NOU CONCURS SETMANAL

 On es recicla?


Aquí va un altre repte del concurs ECOAULES: "On es recicla…?".


Com ja sabeu, una de les activitats que els humans hem de dur a terme per a ser més sostenibles és el reciclatge. Tot i que és més important REDUIR EL CONSUM per no generar tants residus. Reciclar no és tan fàcil com ens imaginem. Hem vist a les diferents revisions que encara hi ha alguns residus que no sabem ben bé on van. Doncs bé, amb aquest repte setmanal posarem a prova els vostres coneixements sobre reciclatge. Sabeu bé on s’ha de rebutjar cadascun dels residus que generem en el nostre dia a dia? Anem a comprovar-ho.


El repte consisteix en:

  • Saber de quin tipus de residu es tracta.

  • Saber si és possible la seva substitució per una alternativa més sostenible o es pot reutilitzar o no.

  • En cas d’haver una alternativa sostenible, suggerir quina.

  • I, finalment, triar correctament el color del contenidor de reciclatge del residu o en cas d’algun residus el punt concret de reciclatge que us anirem enviant. 


Enviarem una imatge per setmana. Cada resposta correcte pot sumar fins a un màxim d’entre 7-10 punts a la vostre puntuació total del concurs ECOAULES.


A continuació teniu detallat el procediment setmanal que heu de seguir per resoldre cada repte: 

  • Cada dilluns tot l’alumnat d’ESO, rebrà un correu electrònic de l’equip ECOAULES, amb la imatge de la setmana. Per altre banda, el mateix dilluns el delegat/da de cada grup o subgrup, també rebrà un altre correu electrònic, amb l’enllaç a un qüestionari de Google.

  • Tindreu tota la setmana per investigar (pensar, buscar a internet, demanar a un familiar o conegut, etc.) i consensuar la resposta entre tots els companys/es de classe.

  • Quan estigueu segurs de la resposta, el delegat/da haurà d’entrar al qüestionari de Google, identificar el seu grup classe, triar la resposta correcta i donar-li al botó enviar del qüestionari. ATENCIÓ! El qüestionari tan sols accepta una única resposta, i un cop enviada la resposta no es pot modificar. Per tant, el delegat/da ha d’anar molt en compte de no enviar una resposta en blanc o que encara no hagi estat consensuada amb la resta de la classe.

  • El termini límit per contestar setmanalment al qüestionari serà cada divendres a les 14:00 h.


Molta sort i per un reciclatge més sostenible!


Comentaris

Entrades populars