REFLEXIÓ PERSONAL: CONSUMISME

 Avui dia ens trobem en un moment històric en què, per sort, parts concretes de la societat semblen ser conscients de cada problema social al qual ens enfrontem. Problemes socials que de vegades no són detectables a simple vista, per totes les persones. Però que és important que siguin recordats per aquestes parts de la societat; i així fer (entre tots) el possible per a solucionar-los. De manera que, veient un documental com el de l'altre dia, en el subconscient de cada persona sorgeixen diverses qüestions preocupants, que es veuen com a necessàries de solucionar. Així i tot, jo em decidesc per una que és, potser, la que engloba totes les altres: el consumisme. 

El consum és, avui en dia, una manera de relacionar-se amb els altres, i de construir la nostra pròpia identitat. De fet, en les societats que es denominen "avançades", el consum (en concret, el consum de productes no necessaris per a la supervivència) s'ha convertit en una activitat central; fins al punt de parlar de societats consumistes. I això és, com he dit, alguna cosa sobre la qual es necessita reflexionar. Perquè aquest consumisme, a la llarga, ha acabat ocasionant un agreujament de la desigualtat social. I és una de les causes no només de la crisi econòmica, sinó també d'una crisi cultural, de valors. 

El consum és una activitat que ja no només té a veure amb allò que és material. Per tant, no és un simple procés econòmic i utilitari; sinó tot un fenomen que va més lligat al desig de convertir-se en un determinat tipus de persona, que no a una necessitat biològica. Evidentment, els objectes tenen certes característiques materials, físiques, utilitàries. Però hem arribat a un punt en què no importen per ells mateixos, sinó pel que signifiquen de cara a la societat. És a dir, és clar que existeixen necessitats bàsiques que s'han de satisfer mitjançant el consum (aliments, roba, etc.), no obstant això, aquestes necessitats poden ser satisfetes de moltes maneres diferents. I hi ha societats concretes (com aquesta en la que nosaltres vivim) que opten pel consumisme. I aquestes quatre lletres que s'afegeixen al simple fet de consumir, són la diferència entre el que es fa per necessitat i el que es fa per aparença, prejudicis, avarícia. 

Per tant, aquest problema no només s'ha de plantejar, sinó que també s'ha d'encarar i s'ha de solucionar el més abans possible. Es necessiten consumidors responsables. Perquè el model de creixement econòmic actual és impossible de mantenir per molt més temps.

Marta

2n Batxillerat

Comentaris

Entrades populars