CAMPANYA 5: MODA I MEDI AMBIENT

 

JUSTIFICACIO

En l'actualitat, el fast fashion és part de la vida quotidiana de la immensa majoria de la població. Aquest terme fa referència als grans volums de peces de roba produïts en funció de les tendències del moment, és a dir, en períodes de temps molt curts i seguits. Cal esmentar que aquesta indústria contribueix al 20% de la contaminació mundial de l'aigua potable i al 10% de les emissions totals per CO₂, sense comptar amb les xifres reals de la contaminació terrestre produïda per la deixalla de peces de vestir. 

Considerant els motius abans esmentats, es va decidir presentar una campanya sobre els efectes de la indústria de la moda en el nostre planeta, centrant-nos, concretament, en el fast fashion, amb la finalitat de produir un canvi en la mentalitat dels consumidors de les principals marques responsables d’aquesta problemàtica. 

La campanya es dividí en dues parts pel fet que voliem tenir el màxim abast possible: la primera va dirigida a un públic molt ampli, motiu pel qual farem ús de les xarxes socials (difusió del nostre cartell i una enquesta) i, la segona, va dirigida a una classe de l’IES Joan Ramis i Ramis (exposició sobre les conseqüències de les accions fetes per les indústries de la moda i un joc per dinamitzar l’aprenentatge dels estudiants sobre el tema).

OBJECTIUS

  • Conscienciar als alumnes i gent de fora del centre sobre els impactes de la indústria tèxtil al nostre planeta.
  • Donar a conèixer dades reals dels efectes produïts pel consumisme de roba. 
  • Incentivar el consum controlat i responsable de peces de vestir.

PRESENTACIÓ UTILITZADA A LES EXPOSICIONSEL QUE MÉS VA IMPACTAR A L'ALUMNAT DE 2N D'ESO

Vam fer escriure als alumnes de 2n B allò que més els havia impactat sobre el que els havíem explicat respecte la contaminació produïda pel món de la moda. Algunes de les idees escrites van ser: 

  • “La contaminació dels rius” 
  • “Que es mengin els peixos que han mort a causa dels químics que provenen de les fàbriques”
  • “Els canvis de colors dels rius depenent de la temporada” → es refereixen al fet que els rius canvien de color segons les tendències. 
  • “La quantitat de roba que es tira” 
  • “Hi ha moltes fàbriques a Bangladesh” 
  •  “Moltes fàbriques exploten (laboralment) a nens i dones” 
REFLEXIÓ

En conclusió, els resultats han sigut molt bons, tant els aconseguits fora del centre com els del grup de 2n B. 

Gràcies a les preguntes fetes per mitjà de les xarxes socials, hem pogut veure la gran quantitat de persones que estan conscienciades sobre el tema, cosa que ens ha sorprès i, al mateix temps, alegrat bastant. 

Cal destacar també la gran atenció que van prestar els alumnes de 2n B durant la presentació. És més, considerem que la majoria d'alumnes han assolit els continguts explicats i han entès l'objectiu de la nostra campanya. Una bona mostra d’això són els papers on els vam fer escriure el que més els hi havia impactat. El simple fet de demanar-lis ja suposava fer-lis recordar les coses que havíem dit i, per tant, interioritzar el que els havíem ensenyat. Les respostes ens han servit per veure que algun aspecte se’ls hi ha quedat i això és molt important. 

A banda d’això, el joc també ens ha servit per complementar la informació donada en la presentació. Aquest fou ideat amb l’objectiu de que s’ho passessin bé aprenent curiositats i, al mateix temps, coneguessin la greu situació provocada per la moda ràpida. Ara bé, no només els volíem ensenyar els efectes que té la fast fashion (i la contaminació en general) en la Terra, sinó que, a més, volíem conscienciar-los i ensenyar-lis com actuar. En altres paraules, què podien fer ells per canviar la situació.

Emely, Paula, Andrea i Adrià 

Comentaris

Entrades populars